Javascript Math Kütüphanesi Kullanımı

      Yorum yok Javascript Math Kütüphanesi Kullanımı

Javascript Math Kütüphanesi Kullanımı

Merhaba arkadaşlar,

Math kütüphanesi sayılar üzerinde matematiksel işlemler yapmayı sağlayan bir kütüphane. Bu kütüphaneyle yapabileceğiniz bir kaç pratik işlemden bahsedeceğim.

Math.PI

Örneğin aşağıdaki kodu çalıştırdığınızda Math kütüphanesi üzerinden pi sayısına ulaşırsınız.

document.write(Math.PI);
 ve çıktı : 3.141592653589793 olur.

Math.Round()

Math.Round fonksiyonu sayıyı en yakın sayıya yuvarlama işlemi yapmaktadır.

Örneğin 4.7 değeri 5’e daha yakın olduğu için 5 , 4.4 değeri ise 4’e daha yakın olduğu için 4 değerini vermektedir.

Math.round(4.7);    // Vereceği çıktı : 5
Math.round(4.4);    // Vereceği çıktı : 4

Math.Ceil() ve Math.Floor()

Math.Ceil fonksiyonu sayıyı bir üst değere yuvarlarken Math.Floor fonksiyonu ise bir alt değere yuvarlamaktadır.

Örneğin :

Math.Ceil(4.1); // Vereceği Çıktı : 5

Math.Floor(4.9); // Vereceği Çıktı : 4

Math.Pow()

Math.Pow fonksiyonu sayının üssünü yani kuvvetini almaya yarayan bir fonksiyondur. İki parametre almaktadır.

Math.Pow(kuvvetini almak istediğiniz sayı , almak istediğiniz kuvvet değeri)

Örneğin :

Math.Pow(5,2); // Vereceği çıktı : 25 olacaktır.

Math.sqrt()

Math.Sqrt fonksiyonu sayının karekökünü almaya yarayan bir fonksiyondur.

Örneğin :

Math.Sqrt(144); // Vereceği çıktı : 12 olacaktır.

Math.abs()

Math.abs() fonksiyonu verdiğiniz sayının mutlak değerini almaya yarayan bir fonksiyondur.

Örneğin :

Math.abs(-12,5); // Vereceği çıktı : 12.5 olacaktır.

Math.min() ve Math.max()

Bu fonksiyonlar kendisine gönderilen değerler içerisindeki en büyük ve en küçük değerleri bulmaya yarayan fonksiyonlardır.

Örneğin :

Math.min(0, 150, 30, 20, –8, –200);  // vereceği çıktı : -200 olacaktır.
Math.max(0, 150, 30, 20, –8, –200);  // vereceği çıktı : 150 olacaktır.
Özet
Javascript Math Kütüphanesi Kullanımı
Article Name
Javascript Math Kütüphanesi Kullanımı
Description
Javascript math kütüphanesinde bulunan ceil,floor,pow,sqrt,min,max,pi ve round gibi fonksiyonların kullanımını sizlerle paylaştım.
Author
Publisher Name
Burak Gültekin
Publisher Logo

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir